Panoramatický snímek

V úloze z počítačového vidění jsem řešil problém, jak spojit dva snímky, které se překrývají v jeden panoramatický. Úloha by šla i snadno vyřešit pro více snímků, problém nastane v případě, že se úhel záběru začne blížit 180°. Odpovídající si body jsme již dostali z programu pro hledání korespondencí.

Soubory:

  • Panorama - pdf popisující použitou metodu
  • Script - Skript v Matlabu využívající přímkové i bodové korespondence
  • data - všechny skripty a vstupní data pro Matlab