Java

Java se poslední dobou stala mým nejoblíbenějším jazykem. Vychází z C++ avšak oproti němu nebosahuje ukazatele (repsektive všechny neprimitivní proměnné jsou ukazatele) a destruktory, takže se nemusíte starat o uvolňování paměti (což je velice pohodlné). Naprogramovat něco pod okna (jakákoli - Windows, Linux, MacOS a další) je velice jednoduché.

Plusy a minusy Javy

Java je přenositelná beze změny kódy mezi nejrůznějšími typy procesorů. Stačí, aby pro daný typ existoval tzv. virtuální stroj. Za to ovšem platíme rychlostí, protože narozdíl od "normálních" jazyků (C/C++, Delphi, ...) je Java jazyk interpretovaný. Zatímco program přeložený v C/C++ vykonává sám procesor, program přeložený v Javě (do bytekódu) vykonává virtuální stroj, který posílá příkazy dál procesoru. Tím dochází ke zpomalení.

V posledních verzích překadačů již toto zpomalení není nijak výrazné a jako bonus dostaneme od virtuálního stroje ochranu počítače před škodlivým javovským kódem. A navíc tento virtuální stroj dokáže přeložený bytekód optimalizovat za běhu, když zjistí, že by to bylo výhodné, a tak v některých případech může být program v javě i rychlejší.

Java se dělí do tří verzí: ME pro mobilní zařízení, SE (standard edition) a EE pro distribuovaná a internetová prostředí.

Rozcestníček po vzdělání:

Ke stažení

cv 9
Kreslení v Javě a míchání barev.
cv 10
Implementace rozhraní Runnable - výstražná světla
cv 12
Práce se streamy: piped, filtered, data, buffered
net
Properties, TCP/IP spojení, client-server spojení, applet
jdbc
client-server aplikace, spojení s databází. Je potřeba ovladač MySQL Connector/J.
Rezervační kancelář
Semestrální práce pro 36PJW (Programovací jazyky pro WWW). Všechny principy shora uvedené v jednom.
RMI
Java RMI - distribuovaná aplikace. Jednoduchý sdílený fileserver.
Syntaxe C
Prochází zdrojové kódy v C a zvýrazňuje v nich syntaxi (převod do HTML).
Spiral
Vyvíjím pro nemocnici v Motole. Aplikace, která má za úkol pomocí tabletu diagnostikovat Parkinsoniky. Zatím slouží jako XML databáze pro sběr dat.