Parsing

Parsování je výraz pro procházení textem. Používá se v nejrůznějších oborech, kde se pracuje s textem. Nemusí však jít jen o člověkem psaný text, tyto techniky se používají i při procházení uloženými daty v nějakém formátu (např. XML, zdrojové kódy, obrázky, ...).

Gramatika

Formátu se v tomto případě říká gramatika. V ní je definována struktura jazyka - které znaky/slova následují po sobě a dává jim smysl a řád. Validátory procházejí takový dokument a kontorlují, zda odpovídá předepsané gramatice. Překladače vstupní text převádějí do jiné gramatiky.

Gramatika je např. gramatika jazyka C nebo DTD pro nějaký XML (DTD však nebývá celá gramatika, ta mívá navíc další pravidla, která pomocí DTD nelze vyjádřit).

Rozcestníček po vzdělání:

Ke stažení

C -> HTML
Semestrální práce pro 36PJ (Programovací jazyky). Zvýraznění jednoduché syntaxe C v HTML. Napsané v Javě.