C/C++

C/C++ je velice silný programovací jazyk. Můžete využívat jak konstrukce pro přístup k nízkoúrovňovým voláním, tak i příkazy vyšších programovacích jazyků a C++ vám umožňuje využívat i objekty. Jazyk C/C++ vám dává i, oproti jiným jazykům, nevídanou volnost v nakládání s proměnnými a ukazateli, což může být, obzvlášť pro začátečníky, matoucí a nebezpečné (ale nejen pro začátečníky :) ) při správném použití však také velice šikovné.

K čemu je C/C++ vhodný

Po mistrovském zvládnutí C/C++, jež však nepřichází lehko, nebudete mít o práci nouzi. Toto je ten jazyk, v kterém se programují operační systémy, databáze, hry a velké projekty. Ani C/C++ však nestačí na vše a v částech kritických na rychlost musí nastoupit Assembler. A pouhá znalost programovacího jazyka vám k tvorbě skvělých programů nestačí, potřebujete i znalosti o datech, algoritmech a v mnoha případech se velice hodí i znalost matematiky

C++ Builder

Mohli jste narazit i na C++ Builder, který je takovým hybridem mezi C++ a Delphi (od kterého si bere vývojové prostředí pro Wokna, komponenty a tím přináší zmatek do struktury a hierarchie objektů).

Výhody C/C++

Tento jazyk vzniknul společně s UNIXem, prošel několika změnami a rozšířil se snad na všechny dostupné platformy. Z české literatury bych doporučil knihy pana Viriuse.

Rozcestníček po vzdělání:
  • Thinking in C++ - vynikající kniha o C++
  • FreeTech Books - tady najdete další knihy o C/C++ a programování
  • GCC - překladač nejen C/C++ šířen pod licencí GNU/GPL
  • Bloodshed Dev C++ - vývojové prostředí pro Windows
  • Eclipse - GNU/GPL vývojové prostředí pro několik platforem a programovacích jazyků
  • Visual C++ Reference - referenční příručka C/C++ na MSDN. (K prohlížení MSDN doporučuji Internet Explorer.)

Ke stažení

Arkanoid
Herní klasika. Vznikla jako semestrální práce pro 36CPP (Programovací jazyk C++) a hraju si v ní s objekty.
Hodiny
Jednoduchý prográmek pro C++ Builder. Otevře okno a ukazuje analogové hodiny.
Kreslítko
Také v C++ Builderu. Můžete si kreslit čáry po okně.
semread/semwrite
Semestrální príce pro 36OSY (Operační systémy). Prográmky fungují pod UNIXem/Linuxem a pomocí signálů mezi sebou přenášejí soubor.
Prohlížeč
Další výtvor C++ Builderu umožňuje prohlížení obrázků v oknech.
Queue
Třída v C++ reprezentující frontu (FIFO) ukazuje přetěžování operátorů.
Tabule
Semestrální práce pro 36PJC (Programovací jazyk C) simuluje odletovou tabuli na letišti. Ukázka přímého programování pod Windows bez nástrojů RAD.
Department of Redundancy Department
Ten název mě nic neříká :) ale jde o semestrální práci pro 36TI (Teoretickou informatiku) - hledání přebytečných cest v grafu. Více o teoretické informatice v sekci věnované algortimům a datům.
TPole
Třída C++ reprezentující pole. Třída má tři metody řazení: bubblesort, quicksort a mergesort. Více o řazení v sekci věnované algortimům.
TCP/IP
V části o sítích najdete dva prográmky, které si posílají soubor přes síť použitím protokolu TCP/IP, v druhém případě pak protokolu UDP s implementací klouzavého okénka.
Virtuální park
V sekci o 3D grafice najdete prográmek využívající OpenGL, ve kterém si můžete postavit svůj malý virtuální parčík.
Hospoda
Pomocí školního výukového sytému simuluje dělníky odcházející z práce do hospody na pivo. Zahrnuje vztahy, kdy někteří dělníci jsou přátelé a hospodští obsluhují přednostně své známé.