Umělá inteligence

Umělá inteligece jako obor je velice rozsáhlá a také poněkud nedefinovatelná. Už sama otázka co je inteligence zatím nemá obecně uznávanou odpověď. Ale většinou si pod tímto pojmem představujeme něco, co se rozhoduje podobně jako člověk - inteligentně.

Pokus o přiblížení

Většinou je to jednostraně zaměřená inteligence, kdy se systém naučí (nejčastěji s pomocí příkladů) řešit jednu situaci, ať už s pomocí člověka nebo v informacích nalezne systém sám. Umělá inteligence tak úzce souvisí s rozličnými obory lidské činnosti, jejichž znalosti využívá.

Neuronové sítě a zpracování dat

Neuronové sítě jsou jednou z forem, jak získávat znalosti z dat (ať už s učitelem nebo bez něj). Jedna z dalších metod jsou například rozhodovací stromy na bázi fuzzy pravidel. Naprostá většina metod však pracuje s nějakým způsobem matematicky vyjádřenou nepřesností nebo nerozhodnutelností.

Genetické algoritmy

Genetické algoritmy se nechali inspirovat Darwinem. Využívá se při nich pravidla, že přežije ten nejlepší a nejhorší hyne. V každé generaci je vytvořena skupina jedniců (křížením, mutováním) z předešlé (na začátku se vygeneruje náhodná populace). Jedinci jsou ohodnoceni nějakou funkcí, která popisuje, nakolik vyhovují zadání. Neúspěšní jsou zničeni a z nejlepších se tvoří nová generace. Tento proces se opakuje, dokud nenajdeme dostatečně dobré řešení.

Herní AI:

Velice populární oblastí využití je herní umělá inteligence. Jde o programování botů pro střílečky, ale i umění strategie a podobné oblasti.

Ke stažení

Spiral
Můj výzkum na diagnostikování parkinsoniků pro nemocnici v Motole.
Řešitel sudoku
Program řešící křížovky sudoku v Lispu. Semestrální práce pro 36JUI.
Panoramatický snímek
Úloha pro 33PVI (Počítačové vidění pro informatiky). Vytvoření panoramatického snímku. Kód v Matlabu
Rekonstrukce a autokalibrace
2. úloha pro PVI. Rekonstrukce 3D scény z několika fotek. Kód v Matlabu.