Algoritmy

Simulované ochlazování/simulované žíhání

Tato část se teprve připravuje... Zatím si můžete přečíst něco od jinud:

Rozcestníček po vzdělání:
  • FreeTech Books
  • Thinking in Patterns with Java - návrhové vzory v Javě
  • Solutions - pdf s několika příklady a jejich řešením z teoretické informatiky v C, C++, Javě
  • Numerical Recipes in C - kniha v pdf, která se zaměřuje na řešení úloh z matematiky, např. lineární algebry, interpolace, integrace, fourierovy transformace, filtry, parciální diferenciální rovnice...

Ke stažení

Problém batohu
Další klasický problém z předmětu 36PAA (problémy a algoritmy). Tento prográmek v C++ řeší problém batohu několika různými metodami: hrubou silou, metdou větví a mezí, heuristikou poměru cena/váha a dynamickým programováním.
Kýble s vodou
Kdo by neznal klasickou hádanku s přeléváním kýblů s vodou, abychom v nich nakonec měli správné množství vody. Tento prográmek v Javě dokáže tento problém řešit hrubou silou nebo poměrně jednoduchou (přesto silnou) heuristikou. Kromě toho najdete mezi zdrojovými soubory implementaci normální a prioritní fronty.
Hledání bipartitního grafu
Semestrální práce pro paralelní systémy a algoritmy. Program hledá největší bipartitní podgraf zadaného grafu. Sekvenční a paralelní řešení.
ABC_sort
Třída v Javě implementující české řazení.
Heapsort
Heapsort - řazení na haldě. Pascal
Department of Redundancy Department
Semestrální práce z 36TI (Teoretické informatiky). Nalezení přebytečných cest v grafu.
TPole
Třída v C++, která implemetuje řazení bubblesort, mergesort a quicksort.