Ostatní

Tady je trochu povídání a pár kódů o věcech, které se do jiných kategorií nehodí a přesto, myslím, stojí zato je zveřejnit.

Simulace

Simulace se používá většinou v případě, že analytický výpočet by byl příliš náročný. Vytvoří se model, který odpovídá (nebo by dostatečně měl) realitě, nastaví se vstupní podmínky a spustí se simulace. Model zahrnuje vztahy a vzájemné působení objektů a okolí v systému, model se tedy s časem vyvíjí. Dle použité přesnosti také odpovídá reálnému chování.

SHO

Jedním z nejrozšířenějších simulačních typů je SHO. Používá se k modelaci front a sytémů, kde požadavky čekají na zpracování obsluhou. Simulovány mohou mít prioritní fronty (VIP mají přednost), poruchy v systému, přidělování zdrojů a další.

VHDL

Jedním ze simulačních jazyků používaných v praxi je VHDL. Používá se k popisu elektronických součástek. Se správným hardwarovým a softwarovým vybavením můžete napsaný program nahrát do programovatelného hradla (FPGA). Firma Xilinx nabízí ke stažení omezenou verzi prostředí pro VHDL ModelSim Starter.

Na internetu můžete najít řadu výukových materiálů pro VHDL.

Systém hromadné obsluhy
Jednoduchý systém producent-konzument ve školním výukovém systému napsaném ve Visual C++
Hospoda
Druhý úkol pro 36SIM (simulace). Za úkol bylo simulovat dělníky odcházející z práce do hospody na pivo. Zahrnuje vztahy, kdy někteří dělníci jsou přátelé a hospodští obsluhují přednostně své známé.
Čítač
Čítač 0 -> 15 -> -15 -> 0 ovládaný vnitřními hodinami ve VHDL.

WinDLX, DLXV

DLX je výukový assembler používaný pro vysvětlení a pochopení principů a struktury procesoru (registry, ALU, vliv pořadí instrukcí na rychlost zpracování, paměť a podobně). Verze WinDLX, kterou si můžete stáhnout, se může od instrukční sady DLX v některých drobných detailech lišit. Návod, jak pracovat s programem.

DLXV je také výukový assembler, avšak zaměřený na vektorové instrukce. Zpracování vektorových dat (pole apod.) tak probíhá několikanásobně rychleji. Tuto verzi si také můžete stáhnout (ve Španělštině).

Prográmky pro DLX
Úkoly pro 36APS (Architektura počítačových systémů). Několik krátkých prográmků pro WinDLX a DLXV.

DOP

Když půjdeme ještě hlouběji do útrob hardware, narazíme na výukový procesor DOP, kde si můžete naprogramovat vlastní instrukce pomocí mikroinstrukcí.

Programovatelný logický posun vpravo
Semestrální práce pro 36NLP (Návrh logiky počítačů). Instrukce pro programovatelný logický posun vpravo.