PHP

Připravuje se...

Rozcestníček po vzdělání:

Ke stažení

XHTML validátor
Vhodné pro diskuzní fóra apod. Testuje, zda podstrčený text splňuje jistá pravidla XHTML a povoluje jen určitou podskupinu tagů.