ABC sort

Tato třída implementuje rozhraní java.util.Comparator<T> pro porovnávání dvou řetězců. Porovnává dva řetězce dle pravidel českého pravopisu. Tento algoritmus je dle normy (ČSN 97 6030) z roku 1994 dvouprůchodový, podrobnosti se dozvíte v normě.

Když se vám algoritmus podaří ještě o něco zrychlit, budu vám vděčen, když mě dáte vědět.

Použití:
List<String> vektor = new ArrayList<String> ();
Collections.sort( vektor, AbcComparator.getInstance() );

Pozn: Můžete také využít třídu java.text.Collator: Collections.sort( vektor, Collator.getInstance( new Locale("cs_CZ") ) );, ale moje třída je dle testů několikrát rychlejší...

class AbcComparator implements Comparator<String> {
 private static final char[] translateTableFrom = {'á','ä','ď','é','ě','ë','í','ň','ó','ö','š','ß','ť','ú','ů','ü','ý','ÿ'};
 private static final char[] translateTableTo  = {'a','a','d','e','e','e','i','n','o','o','s','s','t','u','u','u','y','y'};
 private static final String abcFirst = "abcčdefghijklmnopqrřsštuvwxyzž0123456789";
 private static final String abcSecond = "aáäbcčdďeéěëfghiíjklmnňoóöpqrřsšßtťuúůüvwxyýÿzž0123456789";
 private static final int chF = 9, chS = 15; // pozice pismena ch v 1. a 2. abecede

 private static final AbcComparator instance = new AbcComparator();

 private AbcComparator() {}
 
 public static final AbcComparator getInstance() {
  return instance;
 }
 
 public int compare(String str1, String str2) {
  int res = comp(str1, str2, abcFirst, chF);
  return (res == 0) ? comp(str1, str2, abcSecond, chS) : res;
 }

 private int comp(String str1, String str2, String abc, int ch) {
  int len1 = str1.length();
  int len2 = str2.length();
  for (int i = 0; i < len1; i++) {
   if (i >= len2) break;

   char a = Character.toLowerCase(str1.charAt(i));
   char b = Character.toLowerCase(str2.charAt(i));
   // ch v 1. stringu?
   if ( (a == 'c') && (i < (len1 - 1)) && (Character.toLowerCase(str1.charAt(i + 1)) == 'h')) {
    if (b == 'c') {
     if ( (i < (len2 - 1)) && (Character.toLowerCase(str2.charAt(i + 1)) == 'h')) {
      continue;
     }
     return 1;
    }
    int pos2 = abc.indexOf(b);
    pos2 = (pos2 < 0) ? abc.indexOf(toChar(b)) : pos2; // konverze pri prvnim pruchodu
    return (pos2 < ch) ? 1 : -1;
   }
   // ch v 2. stringu?
   if ( (b == 'c') && (i < (len2 - 1)) && (Character.toLowerCase(str2.charAt(i + 1)) == 'h')) {
    int pos1 = abc.indexOf(a);
    pos1 = (pos1 < 0) ? abc.indexOf(toChar(a)) : pos1; // konverze pri prvnim pruchodu
    return (pos1 < ch) ? -1 : 1;
   }

   int pos1 = abc.indexOf(a);
   int pos2 = abc.indexOf(b);
   pos1 = (pos1 < 0) ? abc.indexOf(toChar(a)) : pos1; // konverze pri prvnim pruchodu
   pos2 = (pos2 < 0) ? abc.indexOf(toChar(b)) : pos2; // konverze pri prvnim pruchodu
   if (pos1 != pos2) return (pos1 < pos2) ? -1 : 1;
  }
  return (len1 < len2) ? -1 : ( (len1 > len2) ? 1 : 0);
 }

 private char toChar(char c) {
  for(int i = 0; i < translateTableFrom.length; i++) {
   if(c == translateTableFrom[i]) return translateTableTo[i];
  }
//  System.out.println("chyba: " + c);
  return c;
 }
}